تسمه ماشین کاری شده

تسمه ماشین کاری شده

بعلت نوسانات قیمت فولاد ،اعلام قیمت بعد از ثبت سفارش در پیش فاکتور می باشد.

تسمه با ویژگی مورد نظر را انتخاب کنید

محصولات موجود با رنگ سفید و محصولات سفارشی با رنگ طوسی مشخص شده اند.

کیفیت فولاد ST37 ST52 CK45
ضخامت(mm) 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10
عرض تسمه 20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
دسته: